De rol van wijkverenigingen

Artikelen & televisie-uitzending | najaar 2021

Project

In Leiden worden wijken, buurten en straten vertegenwoordigd door 36 wijkverenigingen. Lang niet iedereen kent de eigen wijkvereniging, terwijl de besturen zich vaak actief mengen in de lokale politiek en proberen om mensen in de wijk met elkaar te verbinden. Welke rol hebben wijkverenigingen in de stad en hoe proberen ze de belangen van hun bewoners te vertegenwoordigen?

Sleutelstad & Leids Mediafonds

Het resultaat van dit onderzoeksproject, waarin ik samenwerk met Sleutelstad-journalist Reanne van Kleef, zijn drie artikelen en een televisie-uitzending. De basis daarvoor zijn gesprekken met wijkverenigingen, 229 interviews uit een deur-aan-deur onderzoek in vier wijken en een analyse van de invloed op de lokale politiek. Het Leids Mediafonds maakte dit onderzoek in oktober 2020 mogelijk met een subsidie.