Portret van de Pedel

Studieopdracht | voorjaar 2016

Project

Het Bureau Pedel verzorgt alle promoties, oraties en andere ceremoniele gelegenheden van de Universiteit Leiden. De rol van pedel (spreek uit: pedèl) wordt sinds de pensionering van de oude pedel Willem van Beelen, die de rol 27 jaar lang vervulde, door twee personen vervuld. Van Beelen overleed korte tijd na zijn afscheid geheel onverwachts, wat flinke impact heeft gehad op zijn twee opvolgers.

Journalistiek en Nieuwe Media

Dit videoportret is gemaakt in het kader van de minor Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden. De opdracht was om een markante figuur of persoonlijkheid te portretteren in een video.
Ik heb deze opdracht zelfstandig uitgevoerd, waarbij zowel het script, het filmen als als de montage voor eigen rekening kwamen. Het eindresultaat is positief beoordeeld.